0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

POVRATAK U SRBIJU U VREME COVID-19

Tačka povratka u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji sprovodi istraživanje o povratnim migracijama iz inostranstva u vreme pandemije COVID-19. Želimo da bolje razumemo razloge za povratak, namere za ostanak u Srbiji i ponovni odlazak u inostranstvo. Krajnji cilj nam je da bolje pratimo kretanja dijaspore i napravimo jasniju socio-demografsku sliku, kako bi pomogli u formulisanju preporuka za izmenu postojećih i donošenje novih mera koje mogu olakšati i pospešiti cirkularnu migraciju.

Ovim putem Vam se obraćamo sa molbom da izdvojite nekoliko minuta i odgovorite na pitanja iz ankete koja je anonimna. Rezultati će se koristiti isključivo u naučne i stručne svrhe i svi podaci koji budu prikupljeni u postupku istraživanja potpadaju pod našu izjavu o privatnosti i etičnosti.* Molimo Vas da odgovorite na sva pitanja, iskazujući Vaše iskreno mišljenje i iskustvo, kako bi se obezbedila adekvatna slika o migracijama u lokalnoj samoupravi u kojoj boravite.

Zahvaljujemo Vam se na saradnji i odvojenom vremenu.

O nama - Tačka povratkaunited-nations-development-programme-undp-vector-logo - ECOM

* Istraživači na projektu garantuju pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da se podaci prikupljeni tokom istraživanja neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno za potrebe naučnog istraživanja. Podaci neće biti deljeni trećim licima, što uključuje ambasade stranih država i druge organe tih država, niti će se koristiti u cilju provere legalnosti boravka ispitanika u inostranstvu i njihovih osnova za rad i život.